Tietoa Kompassista

Kompassin taustaa

Palvelupolulle on koottu luovien alojen yrityksille ja muille luovien alojen toimijoille suunnattuja palveluja. Polulta löytyy kattavasti yhteystietoja tahoille, jotka antavat vastauksia alan elinkeinotoiminnan kysymyksiin.

Luovien alojen ammattimaisessa toiminnassa on tärkeää, että toimija tunnistaa ongelmakohdat, joita toiminnassa on ja löytää niihin oikean avun. Luovan alan toimija tarvitsee paitsi toimialan erityiskysymyksiin vastaavia palveluja, myös elinkeinotoiminnan yleisiin ongelmakohtiin saatavaa apua. Kompassi - Luovien alojen palvelupolku vastaa tähän tarpeeseen ja opastaa juuri niiden palvelujen äärelle, joita toimija tarvitsee.

Polku on rakennettu siten, että keskeiset toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen liittyvät asiat on luokiteltu omiksi otsikoikseen. Jokaisen otsikon alta löytyy lyhyitä erityiskysymyksiä ja taho, johon vastauksen saamiseksi kannattaisi ottaa yhteyttä. Tiedot esitetään alueittain selkeinä ja jäsenneltyinä kokonaisuuksina niin, että olemassa olevat palvelut on yksinkertaisesti löydettävissä. Keskeisenä lähtökohtana on tuoda esille julkiset, luovien alojen ammattilaisille, yrityksille ja yhdistyksille tarjotut neuvonta- ja kehittämispalvelut.

Osa palveluntarjoajista on tahoja, jotka eivät tarjoa palveluja erikseen luoville aloille, vaan laajemmin koko yrityskentälle. Näiden osalta on pyritty löytämään yhteyshenkilöt, joilla on kokemusta luovien alojen yritysten kanssa tehtävästä yhteistyöstä.

Kompassi helpottaa luovien alojen toimijoita -niin yrittäjiä kuin freelancereita- avun löytämisessä, mutta myös palveluntarjoajia tunnistamaan luovien toimijoiden tukiviidakkoa ja muita palveluntarjoajia.

Palvelun toteutuksesta ovat vastanneet yhteistyössä
- Art Hub -luovien alojen osaamisyhteisö
- Art Hub -hankekokonaisuus
- Luovien alojen verkosto
- TKI-HUMAK Meri

KOKO Luovien alojen verkosto Art Hub TKI-Humak Meri
-----------

Näkyvyys Kompassissa on maksutonta. Palvelupolkua rakennetaan ja kehitetään jatkuvasti. Uusia palveluntarjoajia otetaan edelleen mukaan. Ilmoittautumisissa, kysymyksissä ja ehdotuksissa, ota yhteyttä: info @ kompassipolku.fi

-----------


Kompassin rakenne ja luokat

Palvelut ovat esillä eri otsikoiden alla ja palveluntarjoajat voivat esiintyä yhdessä tai useammassa Kompassin kategoriassa.

SUUNNITTELU
- Luovasta osaamisesta elinkeino
- Toimintasuunnitelma
- Urasuunnittelu
- Yritystoiminnan aloittaminen

TOIMINTA
- Rekrytointi ja palkkaus
- Toiminnan johtaminen ja kehittäminen
- Toimitilat
- Tuotekehitys ja tuotteistaminen

TALOUS
- Avustukset ja tuet
- Hinnoittelu ja ansaintalogiikka
- Julkiset hankinnat
- Myynti ja markkinointi
- Rahoitus
- Taloushallinto ja verotus

VERKOSTOT
- Järjestötoiminta
- Verkostoituminen

SOPIMUKSET
- Sopimusasiat
- Tekijänoikeusasiat

KANSAINVÄLISYYS
- Kansainvälinen toiminta
- Residenssit

-----------


Kompassiesitys


Tässä on Kompassiesitys muokattavassa pptx-muodossa

Euroopan Unioni, Euroopan sosiaalirahastoVipuvoimaa EU:lta
 

Kompassi - luovien alojen palvelupolku

Tulosta alueesi Kompassikatalogi tästä